VietMy Magazine by Tuyet Mai

Lễ phát học bổng của Kimmy Duong Foundation 2019-2020    Các sinh viên được nhận giải học bổng Kimmy Duong Foundation 2019-2020 Lễ phát học bổng của Kimmy Duong Foundation 2019-2020 Share on Facebook Tweet on Twitter Các sinh viên được nhận giải học bổng Kimmy Duong Foundation 2019-2020 Kimmy Dương Foundation đã tổ chức […]

Read More

Viet Bao by Nguyen Thanh Cong

Giải Học Bổng “The Kimmy Duong Foundation” Năm Thứ Hai (2019-2020): Khuyến Học & Lý Tưởng Phục Vụ   (Reston, Virginia) – Lễ phát giải Học Bổng “The Long Nguyễn & Kimmy Duong Scholarship Program”, điều hành bởi The Kimmy Duong Foundation (KDF), năm thứ Hai đã được tổ chức trang trọng và đầy ý […]

Read More