Phase 2 - Announcement (English)

In order to help Vietnamese families of the Virginia, Maryland, and DC area, who are in economic hardship because of the COVID-19 (originated from Wuhan, China), Kimmy Duong Foundation, with the cooperation of the following organizations: Nha Viet Nam, VATV, VietDC Radio, Dai Phat Thanh Tieng Noi Viet Nam Hai Ngoai, and Hoa Thinh Don Viet Bao, will provide the following aid:

- The maximum number of families who will get financial help : 50 families (all qualified applications are first come first served)
- The amount of aid for each family : $1,000

The following conditions apply:

 1. Heads of household who earn low wage and who are being unemployed (or reduced ½ work hours) because of the COVID-19 virus
 2. Residing and working in the Virginia, Maryland and DC area
 3. Did not receive the first support from Kimmy Duong Foundation

To apply for aid, please provide the following:

 • A letter showing current family situation and the number of family member(s), the number of minor children (below 18 years old) who are living with the family
 • Latest paystub showing low wage
 • Proof of joblessness (or reduced 1/2 work hours) due to the state directives in order to combat the COVID-19 (originated from Wuhan, China).
 • 2 referral letters describing the family situation with the names of the persons who write the letters, along with their addresses, emails, and phone numbers

How to send the application

 • Apply below by following this page
 • Or email to kimmy.duong@thekimmyduongfoundation.org
 • Or mail (via post office) to:

          VATV
          Attn: Victims of COVID-19 (originated from Wuhan, China)
          6329 Arlington Blvd., Unit B
          Falls Church, VA 22044

 • Last day to send applications: 08/25/20

(if sent by mail, it will be based on the date of the post office stamp)
 
- For more information, please contact
Võ Thành Nhân: 301-257-8496
Lê Thị Nhị: 240-401-8698
Công Xuân Tùng: 202-656-8438

Đợt Hai - Thông Báo (Vietnamese)

Nhằm mục đích hổ trợ đến những gia đình người Việt đồng hương vùng Thủ Đô HTĐ lâm vào gia cảnh kinh tế khốn khó vì đại dịch COVID-19 (bắt đầu từ Trung Cộng-Vũ Hán ), tổ chức bất vụ lợi “Kimmy Duong Foundation” với sự hợp tác của Nhà Việt-Nam, Hệ Thống Truyền Hình, Truyền Thanh VATV, VietDC Radio, Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt-Nam

 • Số gia đình được trợ cấp: 50 gia đình, ưu tiên theo thứ tư nộp đơn.
 • Số tiền trợ cấp cho mỗi gia đình: $1,000.00
 1. Điều kiện hợp lệ:
 • Chủ gia đình làm việc với mức lương thấp, đang bị mất việc hoặc tiền lương ít hơn ½ trước khi đại dịch -Ưu tiên cho gia đình đang ở nhà thuê
 • Cư dân hiện cư ngụ và làm việc trong vùng Hoa-Thịnh-Đốn (Virginia, Maryland & DC)
 • Không nhận được trợ cấp đợt I
 1. Thủ tục nộp đơn:
 • Xin cung cấp những giấy tờ sau đây:
 1. Thơ đứng tên bởi người chủ gia đình cho biết tình trạng gia cảnh và số thành viện trong gia đình, số con vị thành niên (dưới 18 tuổi) hiện sống cùng với gia đình
 2. Phó bản biên nhận tiền lương được lãnh tháng cuối cùng (paystub) chứng tỏ làm việc với mức lương tối thiểu mỗi giờ (minimum hourly rate)
 3. Chứng nhận từ sở làm là bị mất việc hay bị cắt bớt giờ làm việc hơn ½ so với trước khi có bệnh dịch
 4. 2 thơ giới thiệu tình trạng gia cảnh với tên người giới thiệu, địa chỉ nhà, địa chỉ điện thư (email address) và số phone.
 5. Nếu đang ở nhà thuê, cung cấp biên nhận trả tiền nhà hay phó bản check trả tiền thuê nhà
 • Phương cách Nộp Đơn:
 1. Bằng Internet:

Xin vào trang mạng: Xin cung cấp những tài liệu dưới đây
https://thekimmyduongfoundation.org/ và Click vào dòng chử “Phase 2 - KDF Supports Victims of COVID-19

 1. Email: kimmy.duong@thekimmyduongfoundation.org
 2. Gửi bằng bưu điện về địa chỉ:
             VATV
            Attn: Quỹ Yểm Trợ Dịch Vũ Hán-Trung Cộng (COVID-19)
            6329 Arlington Blvd., Unit B
            Falls Church, VA 22044
 • Hạn chót nộp đơn: 25/08/2020

               (Nếu gửi bằng bưu điện, sẽ căn cứ ngày gửi theo dấu bưu điện)
 

 1. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Ông Võ Thành Nhân:   301-257-8496
Cô Lê Thị Nhị:              240-401-8698
Ông Công Xuân Tùng: 202-656-8438
  
Review Panel:

 • Võ Thành Nhân
 • Nguyễn Thành Công
 • Lê Thị Nhị
 • Công Tùng
 • Công Diệu Tiên
 • Bùi Bảo Châu

Thank you for visiting.  This program is no longer available.