2022 - Tết Nhâm Dần & Lễ Vu Lan

2021 - Tết Tân Sửu & Lễ Vu Lan

2020 - Tết Canh Tí & Lễ Vu Lan

2019 - Tết Kỷ Hợi & Lễ Vu Lan