Một tuần nay Sài Gòn thiếu nắng, mưa sùi sụt. Tiết trời mùa mưa ngâu là lạ nhưng lại thích hợp cho một cuộc tiễn đưa. Sài Gòn - TP.HCM hôm nay vĩnh biệt một công dân đặc biệt của mình: Kỹ Sư - Tác Giả - nhà Mạnh Thường Quân nổi tiếng Dương Quang Thiện.

Hai phần ba cuộc đời ông gắn bó với Sài Gòn, một cuộc sống vừa sôi nổi vừa lặng lẽ, những hoạt động nổi bật mà bền bỉ, cái tên vừa quen thuộc vừa chứa nhiều lạ lẫm…

Đọc thêm ở đây:
Một đời Dương Quang Thiện

Các bài liên quan:
Ngày thứ 57/180 của ông Dương Quang Thiện (August 8, 2019)

Duong Quang Thien, Vietnam’s pioneer computer scientist (August 8, 2019)

Vĩnh biệt mạnh thường quân Dương Quang Thiện  (Augest 7, 2019)

Cỏ xanh còn dấu bà đầm (May 18, 2012)